Succes voor Financiën in bestrijding malafide beleggingsmakelaars

AMSTERDAM, 13 DEC. Met de boete voor de Britse commissionair Mercantile Corporation heeft het ministerie van financiën in Den Haag een belangrijke stap gezet in de strijd tegen malafide handelaren op de goederentermijnmarkt.

Gisteren werd bekend dat de Britse toezichthouder op de effectenhandel SFA aan Mercantile een boete van 70.000 pond (225.000 gulden) heeft opgelegd wegens misleiding en oplichting van Nederlandse en Duitse beleggers. Financiën heeft in deze zaak nauw samengewerkt met de SFA. Mercantile, dat vanaf volgende week niet meer vanuit Groot-Brittannië mag opereren, moet naast de boete ook nog 10.000 pond betalen voor onderzoekskosten.

Het nu gestrafte Mercantile verrichtte het grootste deel van haar activiteiten via een Duitse dochtermaatschappij die voor de helft in handen is van de Nederlandse makelaar in termijncontracten InterInvest. Vanuit Duitsland werden zowel Nederlandse als Duitse klanten benaderd. De veelal vlak over de grens gevestigde makelaars kloppen via agressieve telefoontechnieken Nederlandse beleggers vele tonnen geld uit de zak door hen termijncontracten aan te bieden. Volgens een woordvoerder van de SFA zijn bij het schenden van de handelsregels “enkele honderden” Nederlandse beleggers betrokken.

Financiën ziet de Mercantile-zaak als een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen de malafide handelaren op de goederentermijnmarkt. Volgens Financiën is de affaire met de boete voor Mercantile niet afgedaan. “Uit deze zaak is af te leiden dat het stelselmatig plaatsen van te veel lukrake opdrachten om zo veel mogelijk provisie op te strijken, door SFA klaarblijkelijk ook is geconstateerd bij enkele Nederlandse firma's. Dat is een interessante constatering die we verder zullen bekijken”, zegt woordvoerder J. Prast van Financiën. Prast gelooft daarnaast dat deze zaak veel malafide makelaars zal afschrikken. “In dat opzicht hopen we dat de Mercantile-zaak een preventieve werking oplevert.”

De Nederlandse goederentermijnhandel kwam een aantal maanden geleden in opspraak. Enkele makelaars verkochten op agressieve wijze termijncontracten aan particuliere beleggers, die er vaak stevige bedragen door kwijtraakten.

Het ministerie van financiën plaatste de goederentermijnhandel dit najaar onder curatele. Interne ruzies in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Goederentermijnhandel (NVG) over agressieve verkoopmethoden en hoge provisies waren de oorzaak voor het ingrijpen van Financiën.

De makelaars hebben nu een vergunning nodig van Financiën om actief te zijn in de goederentermijnhandel. Voor bemiddeling bij een effectentransactie, ook vanuit het buitenland, is op grond van de Wet Effectenhandel eveneens een vergunning of een ontheffing nodig.

Financiën voert al enige tijd strijd tegen Duitse makelaars. Via intensief contact met verschillende buitenlandse beursbesturen tracht het departement meer vat te krijgen op de makelaars in Duitsland. Publicaties in de financiële pers, waaronder NRC Handelsblad, hebben volgens Financiën de laatste maanden al flink bijgedragen aan grotere terughoudendheid bij potentiële Nederlandse beleggers op de goederentermijnmarkt.

In de strijd van Financiën tegen de malafide termijnhandelaren waarschuwde het ministerie in april van dit jaar al onder meer voor First Trading uit Emmerich, Freevest Account Management uit Düsseldorf, Columbia Investments uit Wachtendonk, H.B. & K.S. Management uit Bad Bentheim, Sotra uit Vreden en Security Independent Management en Global Investment Introducing Brokers uit Düsseldorf.