Steun voor herinvoering conducteur op de tram

AMSTERDAM, 13 DEC. In de Amsterdamse gemeenteraad bestaat algemene steun voor een voorstel van de PvdA om vanaf volgend jaar op alle tramlijnen in de hoofdstad weer conducteurs in te zetten. De kosten zouden onder meer moeten worden betaald uit de meeropbrengst uit de dienst parkeerbeheer.

Een motie over herinvoering van de conducteur volgt op een dodelijke steekpartij in een tram op 23 november. Een 37-jarige verdachte is gisteren wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.

De motie werd gisteren ingediend tijdens de algemene beschouwingen over de begroting van 1992. Raadslid G. ter Horst (PvdA) stelde voor om 12 miljoen gulden meeropbrengst van parkeerbeheer te gebruiken voor het ombouwen van de 250 trams voor kaartcontroleurs. Het rijk zou de kosten van de ongeveer 800 benodigde conducteurs moeten betalen. Indien de conducteurs worden betrokken via banenpools bedragen de jaarlijkse kosten 16 miljoen gulden.

Wethouder F. de Grave (financiën) noemde het voorstel “financieel onverantwoord”. Volgens hem is het parkeerbeleid er op gericht meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen. Slaagt dit beleid, dan dalen de meeropbrengsten van de dienst parkeerbeheer en valt de financiële dekking voor de plannen weg.