SNS Bank schrapt tot 1995 250 banen

ROTTERDAM, 13 DEC. Bij SNS Bank Nederland verdwijnen de komende drie jaar 250 van de 2250 arbeidsplaatsen. Dat is het gevolg van een herstructurering binnen de spaarbankorganisatie, zo heeft zij vanmorgen meegedeeld.

Gegeven de duur van de reorganisatie denkt de SNS Bank (293 kantoren) gedwongen ontslagen te kunnen voorkomen door natuurlijk personeelsverloop en interne herplaatsing. De vakbonden vrezen wel voor ontslagen.

De herstructurering bij SNS Bank Nederland moet de effectiviteit bij de werkmaatschappijen verhogen. Bundeling van de ondersteunende diensten zal tot een verhoging van rentabiliteit en slagvaardigheid leiden, zo meent het bestuur.

De SNS Bank wil de nu nog decentrale verwerking van betalingsverkeer, spaarrekeningen en de assurantie-administraties bundelen in Arnhem en Groningen. De in Maastricht en Wageningen verrichte clënten-administratie zal worden geconcentreerd in Amersfoort. Het rekencentrum in Maastricht blijft gehandhaafd voor de groepsadministratie en daarmee samenhangende taken.

Ter verbetering van de effectiviteit en produktiviteit zal verder een aantal staffuncties op werkmaatschappij- en districtsniveau worden samengevoegd. Met de bonden zal worden overlegd over een sociaal plan.

Fusies en concentraties zijn de laatste jaren schering en inslag in de bank- en verzekeringswereld. Om de concurrentie met steeds omvangrijker andere financiële conglomeraten aan te kunnen, bundelen ook de spaarbanken hun krachten. Gisteren nog maakten de Verenigde Spaarbank Groep uit Utrecht (300 kantoren) bekend de Nutsspaarbank in Den Haag (67 kantoren) te willen overnemen. De Verenigde Spaarbank Groep ging onlangs samen met de verzekeraars Amev en AG in Fortis.

SNS Bank nam eerder dit jaar de Bank der Bondsspaarbanken over. De verhuizing van de BdBbank van Amsterdam naar Den Bosch leidde tot het verlies van de helft van de 200 arbeidsplaatsen. Voor betrokkenen werd een nieuwe werkkring of een andere oplossing geregeld. SNS Bank voert op dit moment onderzoek uit naar samenwerking met verzekeraar Ohra. die studie verkeert nog in een “prille” fase.