Ritzen wil geen overleg meer met Nijenrode

ROTTERDAM, 13 DEC. Minister Ritzen (onderwijs) wil niet met de Universiteit voor bedrijfskunde Nijenrode onderhandelen over het convenant dat begin oktober werd gesloten. In de Tweede Kamer was bij de bespreking van de onderwijsbegroting juist aangedrongen op heropening van het overleg.

Het algemeen bestuur van de Stichting Nijenrode heeft gisteravond besloten niet meer met de minister te gaan praten. Het handhaven van de driejarige eerste fase-opleiding (tot het BBA-diploma) zou volgens Ritzen uitgesloten zijn, zo was gisteren eerder op de dag gebleken tijdens het bezoek van een delegatie van Nijenrode aan de minister.

Het algemeen bestuur besloot voorlopig te volstaan met het convenant dat begin oktober door Ritzen met voorzitter G. Jeelof en directievoorzitter N. Kroes werd gesloten. Het convenant vormde een uitwerking van Ritzens besluit om de subsidie aan Nijenrode (jaarlijks zo'n twaalf miljoen gulden) te beëindigen. Als "afkoopsom' krijgt de universiteit in 1992 eenmalig een bedrag van bijna 63 miljoen gulden.

Een internationaal adviesbureau moet van het algemeen bestuur gaan onderzoeken of het plan van Jeelof en Kroes om de huidige driejarige eerste fase-opleiding af te schaffen en het onderwijsaanbod te gaan concentreren op MBA- en gewone doctoraalopleidingen (voor mensen die al een hogeschoolopleiding achter de rug hebben) financieel haalbaar is. Jeelof en Kroes hebben tot dusver steeds beweerd dat zulks het geval is. Het algemeen bestuur wil voor zijn volgende vergadering, begin februari, van onafhankelijke adviseurs weten of dat juist is.

De studenten die het bestuurscentrum van Nijenrode sinds woensdag bezet houden zetten hun actie voorlopig voort. Gisteravond had het algemeen bestuur de studenten opgeroepen de bezetting te beëindigen en “de rijen in het belang van Nijenrode” te sluiten. Volgens een woordvoerder van de bezetters, A. Kaptein, zal het van Kroes afhangen of de bezetting wordt opgeheven. Daar kan pas over gesproken worden als zij er “nu eindelijk eens blijk van geeft personeel en studenten van Nijenrode serieus te nemen”. In de loop van de dag zal naar verwachting Kroes beide partijen informeren over de stand van zaken.