Renteniveau in Zweden iets omlaag

STOCKHOLM, 13 DEC. De centrale bank van Zweden heeft haar officiële rentetarief gisteren verlaagd van 17,5 tot 15 procent. Vlak nadat Riksbankpresident Bengt Dennis dit nieuws wereldkundig maakte, presenteerde het centraal bureau voor de statistiek een nieuwe jobstijding. De inflatie is opnieuw toegenomen en de economische recessie lijkt voorlopig niet ten einde te komen.

Dennis zorgde vorige week donderdag voor een onaangename verrassing door in één klap de rente in Zweden met liefst zes procentpunten te verhogen tot 17,5 procent. De centrale bank wilde de kapitaalvlucht tegengaan en is daar volgens Dennis goed in geslaagd. Er is nu volgens de topbankier zelfs sprake van kapitaalimport.

Volgens Dennis zal de bank de ontwikkelingen de komende weken nauwlettend volgen om de onzichtbare balans in evenwicht te houden. Steekt de kapitaalvlucht opnieuw de kop op, dan acht de bankier nieuwe rentemaatregelen niet uitgesloten.

Volgens het Zweedse bureau voor de statistiek zal het bruto binnenlands produkt (bbp) van het land dit jaar met een procent verminderen. In 1990 was er nog sprake van een toeneming met een procent. Volgend jaar valt in het gunstigste geval een nulgroei te verwachten.

Van de beroepsbevolking in Zweden is momenteel 3,2 procent werkloos. Dat is een alarmerend cijfer in een land dat tot voor kort geen werkloosheid kende.

De inflatie in Zweden bedroeg in november op jaarbasis 8,2 procent. Tegen het einde van het jaar wordt een percentage verwacht van 8,4. Aanvankelijk werd voor geheel 1991 een inflatiepeil voorspeld van 7,9 procent. (Reuter)