Provincies in geding tegen verlies van 940 welzijnsbanen

DEN HAAG, 13 DEC. Vertegenwoordigers van de noordelijke provincies en Limburg hebben gisteren tijdens een overleg met minister d'Acona (WVC) vergeefs geprobeerd WVC-bezuinigingen in de welzijnssector ongedaan te maken.

Als gevolg van bezuiniginsmaatregelen die de minister in 1993 wil treffen, dreigen in de betrokken provincies ongeveer 940 banen te verdwijen, waarvan 600 in Limburg. Het ministerie van WVC financiert als onderdeel van werkgelegenheidsplannen die zijn bedoeld om achterstanden in deze provincies weg te werken, arbeidsplaatsen in de sectoren welzijn, sport, gezondsheidszorg en sociaal-cultureel werk. Met deze plannen, het Integraal Structuurplan Noorden des Lands (ISP) en de Perspectieven Nota Limburg (PNL), is een jaarlijkse WVC-subsidie van ongeveer 56 miljoen gulden gemoeid.

In 1993 wil de minister de subsidiering uit bezuinigingsoverwegingen beeindigen. De provoincies beschouwen dat als een onaanvaardbare aanslag. Afgesproken was dat d' Ancona de kosten van de arbeidsplaatsen ten minste tot eind 1994 voor haar rekening zou nemen.

Een vertgenwoordiger van de provincies onder leiding van de commissaris van de koningin in Groningen, Vonhoff, verwierp het voorstel van de minsiter om de afspraken met 120 miljoen gulden af te kopen. De overeenkomsten moeten worden nageleefd, aldus de provincies. Als dat niet gebeurt, worden mogelijk juridische stappen tegen WVC ondernomen.