Oud-politici leiden politieke vernieuwing

DEN HAAG, 13 DEC. Oud-politici van naam zullen de komende maanden leiding geven aan het debat over staatsrechtelijke en bestuurlijke vernieuwing. H. Wiegel, Ed. van Thijn, J. de Koning en M. Scheltema worden de voorzitters van externe commissies die de eerder door de commissie Deetman geopperde ideeën rond deze thema's moeten uitwerken. De samenstelling van de commissies zal volgende week officieel bekend worden gemaakt.

De commissie Deetman bracht vorig jaar november een rapport uit over staatkundige vernieuwing. In deze zware commissie zaten bijna alle fractievoorzitters van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen. De Tweede Kamer besloot na het debat over het rapport een aantal aangedragen suggesties verder te laten bestuderen door commissies die uit "buitenstaanders' bestaan.

De commissievoorzitters vertegenwoordigen de vier in het parlement aanwezige politieke hoofdstromingen. Oud VVD-leider Wiegel neemt de leiding op zich van de commissie die gaat onderzoeken op welke wijze de Rijksdienst kan worden gereorganiseerd, bij voorbeeld een mogelijke samenvoeging van departementen. PvdA'er Ed van Thijn heeft het voorzitterschap geaccepteerd van een commissie die moet gaan studeren op het verbeteren van de werking van de lokale democratie, zoals de gekozen burgemeester. De politiek gevoelige commissie die de mogelijkheden voor een ander kiesstelsel moet onderzoeken wordt geleid door oud-CDA-minister De Koning. Een van de onderwerpen die deze commissie zal bestuderen is of in Nederland elementen van het Duitse kiesstelsel kunnen worden overgenomen, waarbij de kiezer de mogelijkheid krijgt naast een partijvoorkeur ook de voorkeur voor een regionale kandidaat uit te spreken. De D66'er Scheltema (oud staatssecretaris van justitie) gaat de commisie leiden die onderzoekt of de premier meer bevoegdheden moet krijgen.