Optiebeurs wil vloer afschaffen

AMSTERDAM, 13 DEC. De centrale handelsvloer van de optiebeurs aan het Rokin in Amsterdam zal naar alle waarschijnlijkheid worden afgeschaft. De directie van de EOE-optiebeurs (European Options Exchange) wil namelijk overschakelen op een systeem van beeldschermenhandel. Daardoor zullen ruim 85 personeelsleden van de optiebeurs en mogelijk honderden handelaren hun baan verliezen. De EOE-directie heeft bij het EOE-bestuur een voorstel ingediend.

Bij de vele kleine zelfstandige handelaren op de optiebeurs heerst grote woede over de “botte wijze” waarop de directie de centrale handelsvloer wil opheffen. “Op de beursvloer heerst verbijstering”, aldus S. van Berkel, directeur van een van de grootste zelfstandige optiebedrijven.

De woede is extra groot doordat de EOE-directie begin dit jaar nog zei te willen vasthouden aan het dertien jaar oude centrale handelssysteem. Op het moment werken circa 400 mensen op de beursvloer als floorbrokers, market makers en public order members.

Van Berkel: “Voor 80 tot 85 procent van de mensen op de vloer betekent dit voorstel het einde van hun baan. Geen van de directieleden durft dan ook vandaag zijn gezicht op de vloer te laten zien.”

Het voorstel zal volgens de directie “zo snel mogelijk” worden voorgelegd aan een buitengewone ledenvergadering. Als gevolg van invoering van schermenhandel zullen volgens algemeen directeur Tj. Westerterp van de Vereniging EOE-optiebeurs 85 banen bij de optiebeurs zélf verdwijnen, ruim éénderde van de 229 arbeidsplaatsen.

De algemeen directeur van de optiebeurs verwacht dat het bestuur omstreeks maart een besluit zal nemen waarna invoering van schermenhandel binnen anderhalf 5 à twee jaar mogelijk is. S. van Berkel meent echter dat de kaarten in het bestuur nog niet zijn geschud. “Het zal erom spannen of dit voorstel erdoor komt.”

Westerterp noemde de invoering van beeldschermenhandel “vanuit kostenoogpunt onvermijdelijk”. Ook zouden particuliere en institutionele beleggers “een lichte voorkeur” hebben voor schermenhandel.

Afgezien van geringere arbeidskosten levert schermenhandel de optiebeurs de komende vijf jaar een besparing op van 20 miljoen gulden, vergeleken met het bestaande systeem. De totale kosten voor handhaving van het huidige syteem waren volgens Westerterp de komende vijf jaar opgelopen tot 67 miljoen gulden.

Volgens de algemeen directeur kan de optiebeurs door het eigen vermogen “van meer dan 100 miljoen” nu nog de vereiste investering van 47 miljoen gulden (over een periode van vijf jaar) opbrengen. “Over vijf jaar hadden we dit financieel niet meer op kunnen trekken.”

Een andere overweging voor de commissie is de afkalvende positie van de EOE-optiebeurs in Europa. Westerterp deelde gisteren mee dat de Deutsche Terminbörse (DTB) in Frankfurt dit jaar de EOE-optiebeurs zal voorbij streven als grootste beurs in Europa.

De belangrijkste problemen van de huidige vloerhandel, ofwel open outcry, zijn de grote arbeidsintensiteit, traagheid van order-uitvoering, de hoge kosten, anonimiteit van beleggers en de groepsvorming. Bij een beeldschermenbeurs, waarbij de handelaren via het computersysteem bied- en laatprijzen afgeven, zouden die bezwaren vervallen.

De Vereniging wil de kleinere leden tegemoet komen door de kosten van de eerste terminal, geschikt voor schermenhandel, zélf voor rekening te nemen. Bovendien zal de EOE het bestaande gebouw aan het Rokin aanhouden, zodat de kleinere leden niet hoeven uit te kijken naar een duur kantoor.

Westerterp gaf gisteren toe dat de overstap naar beeldschermenhandel geen stimulans is voor de eerder aangekondigde samenwerking met de Amsterdamse effectenbeurs. Die maakte juist vorige week bekend te willen vasthouden aan een centrale markt. Hij zei dat de gezamenlijke directiecommissie, die op 1 januari zijn werkzaamheden zou beginnen, voorlopig niet van de grond komt.

Foto: “Voor 80 tot 85 procent van de mensen op de vloer betekent dit voorstel het einde van hun baan.” (Foto Willem Middelkoop)