Ministers van defensie Navo willen nauwere band met Oost-Europa

BRUSSEL, 13 DEC. De NAVO-ministers van defensie zoeken nauwere banden met Oost-Europa nu de Sovjet-Unie uiteen valt. Binnen enkele weken willen zij samen met hun collega's uit Oost-Europa bijeenkomen op dezelfde manier als de ministers van buitenlandse zaken dat volgende week zullen doen in de nieuwe Noordatlantische Samenwerkingsraad.

Bij dat overleg moeten vormen van praktische samenwerking aan de orde komen als hulp bij de ombouw van de militaire industrie, de herstructurering van de legers en veiligheidsgaranties voor de uitvoering van ontwapeningsakkoorden, en de controle over nucleaire wapens. Het is de wens van de ministers van defensie dat ook Frankrijk aan het overleg deelneemt.

De ministers van defensie tonen zich tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Defense Planning Comity (DPC) van de NAVO ernstig verontrust over de veiligheidsrisico's ontstaan door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Weliswaar hebben de drie presidenten van het nieuwe gemenebest de verzekering gegeven dat er een centraal commando zal blijven bestaan voor de zeggenschap over het gebruik van nucleaire wapens en de controle daarop, maar de ministers van defensie van de NAVO willen meer garanties en de zekerheid dat de nucleaire wapens zullen worden ontmanteld. De Verenigde Staten hebben daarvoor 400 miljoen dollar ter beschikking gesteld. Met de huidige technieken zal het meer dan vier jaar duren om de 27.000 nucleaire wapens af te breken.

“Wij zitten in het Oosten met een grote conventionele strijdmacht en een zeer groot nucleair arsenaal zonder dat er een land bij hoort op dit moment. Dat is een groot veiligheidsrisico. Aan de andere kant kan van een verrassingsaanval in Europa geen sprake meer zijn. Eens te meer is het nodig dat de militaire strijdkrachten in het Oosten worden geherstructureerd en het Westen moet daarbij behulpzaam zijn,” aldus minister Ter Beek aan het einde van de vergadering. Aan Nederland is niet gevraagd om fondsen voor het uit de weg ruimen van nucleaire wapens.

De NAVO-ministers van defensie besloten ook om de commandostructuur te wijzigen. Zij gaan daarbij uit van een reductie van 25 procent. Naast het Centrale Europese Commando (SACEUR) zal voortaan alleen nog het Atlantische commando bestaan (SACLANT). Het Kanaalcommando Cinchan verdwijnt, evenals drie van de vijf lagere commando's in Duitsland. AFCENT (Allied Forces Central Europe) in Brunssum blijft bestaan, al zal de staf worden gereduceerd. Het Kanaalcommando zal opgaan in de nieuw te vormen Allied Forces North-West, waaronder eenheden uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk zullen vallen en marine-eenheden uit België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland. Duitse lucht- en landmacht vallen in de toekomst onder Allied Forces Central (AFCENT).

Binnen de NAVO zal een studiegroep worden opgericht om na te gaan hoe tankercapaciteit en luchttransport in een organisatie kan worden ondergebracht om effectiever te kunnen worden ingezet.

    • Willebrord Nieuwenhuis