Joint ventures in voormalig Oostblok bijna verdubbeld

Het aantal samenwerkingsverbanden tussen westerse bedrijven en ondernemingen uit het voormalige Oostblok is in vergelijking met begin 1991 gestegen van 14.638 tot ruim 25.000.

Een VN-commissie laat in een overzicht zien dat Hongarije tot dusverre de meeste internationale joint ventures herbergt (9100), gevolgd door Polen met 4.350 en Roemenië met 4.196.