Honderd banen weg bij Bossche munitiefabriek

ROTTERDAM, 13 DEC. Munitiefabriek De Kruithoorn in Den Bosch wil honderd van de 285 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft de directie gisteren aan de vakbonden en de ondernemingsraad meegedeeld.

De vakbonden zien de noodzaak van de inkrimping in, maar verzetten zich tegen gedwongen ontslagen.

De munitieproducent, die voor 100 procent van de defensiemarkt afhankelijk is, is een onderdeel van het Duitse concern Rheinmetall. Het bedrijf maakt munitie voor automatische kanonnen, waaronder de Goalkeeper. Tachtig procent van de omzet wordt op de Nederlandse en Duitse markt gemaakt.

De dalende vraag naar munitie in verband met de internationale ontspanning speelt het bedrijf parten. Volgens directeur F. Birkenkamp stellen de ministeries van defensie orders uit gezien de onzekerheid over de toekomstige rol van het leger. “Bovendien hebben de Duitsers zoveel geld nodig voor de eenwording dat ze bezuinigen op defensie. Veel legeronderdelen verbruiken nu hun munitievoorraden uit de magazijnen”, aldus de directeur.

De Kruithoorn wil overschakelen van de militaire naar de civiele markt. Birkenkamp denkt aan de “poeder-metallurgie”. Omdat de munitiefabriek geen marketingorganisatie heeft om de civiele markt te bewerken, is Birkenkamp op zoek naar partners die al een positie hebben op de beoogde markt. Tot nu toe heeft hij geen bedrijf kunnen vinden dat interesse heeft.

De Industriebond FNV, de Industrie- en voedingsbond CNV en de Unie BLHP hebben begrip voor de problemen bij De Kruithoorn, maar zijn tegen gedwongen ontslagen. De ondernemingsraad heeft nog geen standpunt ingenomen. De directie zegt dat al in januari collectief ontslag voor een aantal werknemers zal worden aangevraagd.

De Industrie- en Voedingsbond CNV vindt dat de nationale overheden “een speciale verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de wapenindustrie.” Volgens de vakbond moet de overheid bedrijven steunen bij de conversie van de produktie.

A. Verhoeven van de Unie BLHP streeft naar een sociaal plan voor de werknemers die hun baan verliezen. Hij denkt aan een financiële paragraaf, een oudere regeling en bemiddeling voor voor deze personeelsleden. Verhoeven is niet optimistisch over de continuteit van de onderneming. “De directie heeft een overlevingsscenario gepresenteerd. Veel is afhankelijk van de resultaten van een conversie-onderzoek. In januari praten de bonden verder met de directie.