HERMANS

In het Letterkundig Museum in Den Haag is tot en met 23 februari een tentoonstelling gewijd aan W.F. Hermans.

Tot de zeldzame stukken in het tentoonstelling behoren prenten van Constantin Guys, de negentiende eeuwse Franse tekenaar die een grote rol speelt in Hermans' recente boek Au pair.