Hemofilielijders teleurgesteld over gesprek ministerie

UTRECHT, 13 DEC. Voorzitter Van Dijck van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) noemt het resultaat van het gesprek tussen WVC en zijn vereniging teleurstellend.

Onderwerp was het grote aantal schadeclaims dat met aids besmette hemofiliepatiënten zullen indienen bij de rijksoverheid. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) is gisteren nog van de inhoud van het gesprek op de hoogte gesteld. De patiënten zeggen te zijn besmet met het HIV-virus door foutief medisch handelen bij bloedtransfusies. In Nederland is dat bij 170 van de 1.200 hemofiliepatiënten gebeurd. Minstens 150 van hen of hun nabestaanden gaan schadevergoeding eisen bij medische instellingen en de rijksoverheid. De vereniging heeft haar leden daartoe vorige week opgeroepen omdat het ministerie nooit is ingegaan op een verzoek om een schadeloosstelling. In veel Europese landen is het toekennen van schadevergoeding aan hemofilie-patiënten meer regel dan uitzondering.