Geen afbraak na explosie Beverwijk

BEVERWIJK, 13 DEC. In de door een zware gasexplosie getroffen Kerkstraat in Beverwijk behoeft geen enkele woning te worden afgebroken.

Wel zullen ontzette buitenmuren gedeeltelijk moeten worden gesloopt. Dat bleek na een uitgebreide inventarisatie. De ontploffing van 3 december heeft voornamelijk kozijnen en gemetselde buitengevels ontzet. De casco's van gewapend beton behoeven nergens te worden gesloopt. De brand blijkt wel behoorlijke rookschade in diverse woningen te hebben aangericht. Volgende week zullen de woningbouwstichting en de verzekeraars gezamenlijk het schadebedrag vaststellen, dat ongeveer een miljoen gulden zal bedragen.