Foto: LEIDEN - Twintig van deze munten waren in ...

Foto: LEIDEN - Twintig van deze munten waren in de negende eeuw goed voor aankoop van een koe.

Het zijn "denariums' of "penningen', waarvan er begin dit jaar zo'n 2800 werden gevonden in het Friese Tzummarum. Een amateurarcheoloog vond ze met een metaaldetector, vele eeuwen nadat een koopman ze in de tijd van Karel de Grote in een kruik had "begraven' onder de bedstee. Dat laatste is een veronderstelling van H. Jacobi, directeur van het Koninklijk Penningkabinet, dat inmiddels de hele verzameling heeft gekocht. Zeker is wel dat het gaat om een kleine zilveren munt, waarmee in het hele Karolingische Rijk kon worden betaald. Jacobi spreekt daarom van de "middeleeuwse ecu', waarvan de waarde op dit moment niet goed is vast te stellen. Het Penningkabinet heeft 125.000 gulden betaald om de munten in beheer te krijgen. Geld dat het museum niet heeft, want het jaarlijks budget beslaat maar 50.000 gulden. “Toch hebben we de gok maar genomen en hopen we nu dat sponsors ons te hulp zullen komen. Zoiets moois kun je niet voorbij laten gaan”, aldus een trotse Jacobi. (Foto NRC Handelsblad- Leo van Velzen)