EG voert milieukeur in voor groene produkten

BRUSSEL, 13 DEC. De EG voert per 1 januari 1993 een milieukeur in voor produkten die in de landen van de gemeenschap worden geproduceerd of geïmporteerd. Dat hebben de Europese ministers van milieu gisteren besloten.

Produkten die aan bepaalde milieu-eisen voldoen, kunnen dan - op vrijwillige basis - worden voorzien van een logo dat als bewijs daarvoor geldt. De bedoeling is op die manier het bedrijfsleven te stimuleren op milieuvriendelijker wijze te produceren. Tevens dient het keurmerk als informatie aan de consument.

Onder voorzitterschap van de Nederlandse minister van milieubeheer, Alders, is gisteren een verordening vastgesteld waarin een gemeenschappelijk systeem is vastgelegd voor het toekennen van milieukeuren in de EG-landen. Producenten kunnen zo'n keur aanvragen, waarna de lidstaten zelf, op grond van de criteria die in EG-verband zijn afgesproken, een beslissing nemen. Consumenten- en milieu-organisaties krijgen hierbij een adviserende rol.

Naast de Europese milieukeur blijven nationale keurmerken mogelijk. Duitsland kent zo'n systeem al en enkele andere EG-landen, waaronder Nederland, overwegen een nationale milieukeur in te voeren.

    • John Kroon