Dutch Cocoa boekt viermaal hogere winst

Dutch Cocoa & Chocolate Holding uit Haarlem, medio 1986 ontstaan door een "management buy-out' van een van de werkmaatschappijen van Van Nelle, heeft in het eind juni geëindigde vijfde jaar van haar bestaan een winst behaald die viermaal groter is dan die in het voorgaande boekjaar.

De winst na belasting kwam uit op 3,5 miljoen gulden tegen 8OO.000 gulden in het voorgaande boekjaar. De omzet nam met 21 procent toe van 50,1 miljoen tot bijna 61 miljoen gulden.