Duitsland lobbiet voor Frankfurt als vestiging Eurobank

DEN HAAG, 13 DEC. De Europese top in Maastricht heeft een beslissing over de vestigingsplaats voor de Europese centrale bank uitgesteld. In de definitieve statuten van de ECB, die uiterlijk zomer 1998 zal worden opgericht, is vastgelegd dat de beslissing over de vestigingsplaats voor het einde van 1992 genomen zal moeten worden. De regeringsleiders zullen het besluit met algemene stemmen moeten goedkeuren.

In de laatste ontwerpversie van de statuten van de ECB, die ter tafel lag toen de top in Maastricht maandag begon, was de vestigingsplaats nog opengelaten. Amsterdam en Frankfurt worden als de belangrijkste kandidaten voor de ECB beschouwd, maar ook Luxemburg, Lyon en Birmingham hebben zich aangemeld. Om verschillende redenen is vestiging van de Europese centrale bank in deze steden onwaarschijnlijk: Luxemburg heeft bij centrale bankiers een zeer slechte reputatie in verband met het bankgeheim en laks banktoezicht. De BCCI, die deze zomer ten onder ging in louche financiële praktijken, had zijn statutaire vestiging in Luxemburg. Birmingham is uitgesloten omdat Groot-Brittannië met succes een uitzonderingsclausule heeft bevochten en Lyon zou over onvoldoende financiële traditie beschikken.

Duitsland is een krachtige lobby begonnen voor Frankfurt met als argument dat het land voor de inlevering van de D-mark en van de macht van de Bundesbank in ieder geval de vestiging van de Europese centrale bank terug mag krijgen. Nederland maakt in zijn campagne achter gesloten deuren juist gebruik van de angst in andere landen dat een ECB in Frankfurt niet anders zal zijn dan de Bundesbank onder een andere naam.

Probleem bij de vaststelling van de vestigingsplaats van de ECB is dat deze is gekoppeld aan beslissingen over de vestiging van andere EG-instellingen en de regeling van de zetel van het Europese parlement in Straatsburg. Vorige week lekte een brief uit van premier Lubbers aan president Mitterrand waarin de Nederlandse premier trachtte Franse steun voor de ECB te verwerven in ruil voor een definitief besluit om de maandelijkse plenaire sessies van het EP in Straatsburg te houden. Een praktische reden die een beslissing in Maastricht in de weg stond, was dat premier Martens van België demissionair is en in die hoedanigheid de claim van Brussel als permanente zetel van het Europarlement niet kon opgeven.