Den Haag: EG-raad over GATT vlak voor Kerst

ROTTERDAM, 13 DEC. De twaalf EG-landen hebben besloten op 23 december een speciaal overleg van de ministers van handel te beleggen om de slepende onderhandelingen van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) over liberalisering van de wereldhandel vlot te trekken. Hiertoe heeft het Nederlands voorzitterschap gisteren besloten.

Het overleg zal worden geleid door staatssecretaris Van Rooij (economische zaken). “Het Nederlands voorzitterschap wil het momentum niet verloren laten gaan en de druk op de ketel houden,” aldus haar woordvoerder.

Het besluit om twee dagen voor Kerst een extra raad te beleggen volgt na de aankondiging van directeur-generaal Arthur Dunkel van de GATT om op 20 december een ontwerp-akkoord te presenteren, waarover de 108 landen die aan de zogenoemde Uruguay-ronde deelnemen zich tot 13 januari kunnen buigen. Grootste struikelblok is nog steeds de Europese landbouwsteun (vooral exportsubsidies), waartegen de VS en de Cairns-groep (o.a. Australië en een reeks ontwikkelingslanden) zijn gekant.

De Europese ministers van landbouw kwamen gisteren in Brussel, onder voorzitterschap van de Nederlandse minister P. Bukman, opnieuw niet verder. “Het is nu niet meer in onze handen,” aldus de Italiaanse minister G. Goria. “De landbouwministers hebben alles gezegd wat zij te zeggen hebben. De discussies worden nu op een veel hoger niveau gevoerd.”

Frankrijk, dat zich het felst verzet tegen al te vergaande vermindering van landbouwsubsidies, zal volgens diplomaten op 23 december onder zware druk komen te staan van de overige EG-partners.