De Russische dichter en essayist Josif Brodski ...

De Russische dichter en essayist Josif Brodski (1940) houdt vanavond in Leiden de Huizinga-lezing en spreekt zondag in het West Indisch Huis in Amsterdam. Bij uitgeverij de Bezige Bij verscheen een keuze uit zijn poëzie onder de titel De herfstkreet van de havik.

Het sneeuwt, en de wereld wordt kleiner.

Dit is de tijd dat de Pinkertons feesten,

en jezelf kom je tegen in ieder vreemd wezen

door de slordige afdruk daarin.

Zulke onthullingen vergen geen handgeld;

stilte daalt neder in alle contreien.

Hoeveel licht hoopt zich op in de scherf van een ster

in de nacht! als een schare gevluchten in boten.

Word niet blind, kijk omhoog! Je bent zelf ook een wees,

gemeen en afvallig, een ploert met een strafblad.

Achter je ziel vind je niets, hoe verwoed je ook graaft.

Uit je mond dampen wolken: profiel van een draak.

Bid maar hardop, als een nieuw-Nazarener,

voor de tsaren, de valse, die dwepen op beide

helften der aarde met al hunne gaven,

en voor ieder kind in de wieg.

JOSEPH BRODSKY

(vert. R. Nowak)

De Russische dichter en essayist Joseph Brodsky (1940) houdt vanavond in Leiden de Huizinga-lezing en spreekt zondag in het West Indisch Huis in Amsterdam. Bij uitgeverij de Bezige Bij verscheen een keuze uit zijn poëzie onder de titel De herfstkreet van de havik.

Het sneeuwt, en de wereld wordt kleiner.

Dit is de tijd dat de Pinkertons feesten,

en jezelf kom je tegen in ieder vreemd wezen

door de slordige afdruk daarin.

Zulke onthullingen vergen geen handgeld;

stilte daalt neder in alle contreien.

Hoeveel licht hoopt zich op in de scherf van een ster

in de nacht! als een schare gevluchten in boten.

Word niet blind, kijk omhoog! Je bent zelf ook een wees,

gemeen en afvallig, een ploert met een strafblad.

Achter je ziel vind je niets, hoe verwoed je ook graaft.

Uit je mond dampen wolken: profiel van een draak.

Bid maar hardop, als een nieuw-Nazarener,

voor de tsaren, de valse, die dwepen op beide

helften der aarde met al hunne gaven,

en voor ieder kind in de wieg.

    • Josif Brodski