d'Ancona overlegt over bijstand- kunstenaars

DEN HAAG, 13 DEC. Minister d'Ancona (WVC) wil met staatssecretaris Ter Veld (Sociale Zaken) overleggen hoe voorkomen kan worden dat kunstenaars in de bijstand als werklozen behandeld worden en vervangend werk moeten zoeken.

Ter Veld wil dat dergelijke kunstenaars die niet van hun kunst kunnen leven, ander werk moeten zoeken.

Dat sociale diensten in sommige gemeenten een soepeler regeling hanteren, waarbij professionele kunstenaars niet hoeven te solliciteren als ze exposeren en hun inkomsten in mindering wordt gebracht op de uitkering, stuit Ter Veld tegen de borst. In het kader van de aangescherpte uitvoering van de bijstandswet, wil zij geen uitzonderingen meer toestaan.

In het mondeling overleg met de vaste kamercommissie voor cultuur woensdag zegde d'Ancona toe met Ter Veld te blijven onderhandelen over een oplossing. Ze zal de Kamer op de hoogte brengen van de uitkomst van haar gesprekken.