"Commerciële TROS geen reden voor minder televisie- en radionetten'

DEN HAAG, 13 DEC. Als de TROS het huidige omroepbestel verlaat om commercieel te worden, kan dat volgens minister d'Ancona (WVC) geen reden zijn het aantal televisie- en radionetten voor de publieke omroep te verminderen.

Zij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Pas als twee A-omroepen uit het publieke bestel treden is er volgens haar aanleiding het aantal netten te herzien. Als de TROS in oktober volgend jaar uit het bestel vertrekt, komt er een vergoeding vrij van bijna 83 miljoen gulden, aldus d'Ancona. De A-status van EO en VPRO kost in totaal 56 miljoen gulden. Het vertrek van de TROS en de A-status voor EO en VPRO zou volgens WVC uiteindelijk betekenen dat het aantal uren op de tv vermindert met 147 en bij de radio met 669.

De gevolgen van de TROS als concurrent op de reclamemarkt laten zich volgens d'Ancona moeilijk taxeren. In augustus ging de minister er nog van uit dat het uittreden van twee omroepen in 1995 zou kunnen leiden tot een tekort bij de publieke omroep van 40 tot 65 miljoen gulden in 1995. Die berekeningen werden gebaseerd op de verwachting dat een commerciële omroep in staat is tussen de 265 en 400 miljoen gulden aan reclame-opbrengsten binnen te halen. Zij spreekt nu de verwachting uit dat de inkomsten lager zullen zijn en de tekorten bij de publieke omroep in zo'n situatie navenant lager uitvallen.

Als EO en VPRO de A-status hebben en het bestel verder intact blijft, krijgt een individuele A-omroep per week ongeveer 1,2 uur minder tv-zendtijd en circa 5,5 uur minder radiozendtijd. De NOS levert dan per week circa 2,25 uur tv-tijd in en circa 7,5 uur radiozendtijd. EO en VPRO krijgen per week circa 4,5 uur meer tv-zendtijd en ruim 20 uur meer radiozendtijd.

In een vraaggesprek met De Volkskrant zegt de minister er veel voor te voelen de meer dan 20 kleine zendgemachtigden, waaronder Teleac, RVU, kerkgenootschappen en politieke partijen, in de toekomst alleen nog via de satelliet te laten uitzenden. Dat zou tot gevolg hebben dat ze uitsluitend via de kabel te ontvangen zijn. Het schrappen van de kleine zendgemachtigden zou een overzichtelijker zenderindeling mogelijk maken.