CDA-fractie blijft bij plan bevriezing van minimumloon

DEN HAAG, 13 DEC. Ondanks de weigering van minister De Vries (sociale zaken) blijft de CDA-fractie in de Tweede Kamer vasthouden aan het voorstel het minimumloon vanaf 1993 te bevriezen. Dit bleek gisteren bij de afsluiting van het debat over de begroting van het ministerie van sociale zaken. Deze houding van het CDA zou kunnen leiden tot grote politieke problemen met coalitiegenoot PvdA.

CDA-woordvoerder De Jong denkt dat een bevriezing van het minimumloon een gunstige invloed heeft op de werkgelegenheid, vooral in de laaggeschoolde banen. De Jong maakt zich “ernstige zorgen” over het slechter worden van de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal niet-werkenden. Volgens de nieuwe koppelingswet WKA wordt op basis van deze verhouding tussen actieven en niet-actieven elk jaar bepaald of de koppeling van minimumloon en sociale uitkeringen aan de loonstijging in het bedrijfsleven doorgaat of niet.

Volgend jaar gaat de koppeling niet door, omdat de verhouding tussen werkenden en niet-werkenden hoger ligt dan de verhouding van 86 op 100. “Met de bevriezing van het minimumloon wil ik voorkomen dat het kabinet elk jaar opnieuw gedwongen wordt van de koppeling af te zien”, antwoordde De Jong op de beschuldiging van de PvdA dat hij hiermee de wet op de koppeling op de helling zet.

De Jong ontkende dat hij met het minimumloon ook de wet op de koppeling ter discussie stelde. Zijn PvdA-collega Van Zijl was het hier niet mee eens. Van Zijl: “Als je over de koppeling praat, dan heb je het over de koppeling tussen uitkeringen én minimumloon aan de loonontwikkeling. Als je het minimumloon ter discussie stelt, dan komt dat tóch neer op een aantasting van de wet op de koppeling.”

VVD-woordvoerder Linschoten probeerde de CDA-fractie te verleiden tot een harde aanvaring met zijn coalitiegenoot. “U maakt dezelfde analyse als wij. Dat is een verademing. Toch blijft u een beleid steunen dat daar haaks opstaat”, voegde Linschoten zijn CDA-collega toe. Voorlopig wilde De Jong echter niet verder gaan dan het verzoek aan de minister “geen taboe te leggen op de verlaging van het minimumloon”.

Een ander punt dat tijdens het debat aan de orde kwam is de mogelijke invoering van een zogenoemd mini-stelsel. Dit is een stelsel van sociale zekerheid waarbij de overheid nog slechts zorgt voor een minimumuitkering op bijstandsniveau (70 procent van het minimumloon). Voor de rest moeten werkgevers en werknemers zelf regelingen treffen voor uitkeringen bij ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

In een onlangs verschenen discussienota van het ministerie van sociale zaken werden de hoofdlijnen aangegegeven van zo'n stelsel. Tijdens het debat bleek dat behalve de VVD, ook het CDA steeds meer voelt voor zo'n mini-stelsel. De PvdA heeft zware bedenkingen. Zo vraagt die partij zich af hoe je in zo'n systeem voorkomt dat werkgevers selectief gaan optreden bij hun aannamebeleid. Volgens de PvdA is het ook bij een mini-stelsel noodzakelijk dat de overheid optreedt om ervoor te zorgen dat er geen werknemers buiten de verzekering vallen, en dat bedrijven en bedrijfstakken met hoge risico's voor de gezondheid niet onevenredig veel moeten betalen. Wat de PvdA betreft kun je dan net zo goed het huidige systeem handhaven.

In zijn antwoord aan de Kamer op vragen van vooral D66 zei minister De Vries dat de nota van sociale zaken bedoeld is als discussienota. “Van keuzen is in dit stadium nog geen sprake.” Voor De Vries hangt veel af van de vraag in hoeverre de sociale partners bereid zijn de verantwoordelijkheid van de overheid over te nemen nemen.