Beroep op Joegoslaviëbestand te handhaven

LJUBLJANA, 13 DEC. De Verenigde Staten, Sovjet-Unie en de Europese Gemeenschap hebben gisteren een dringend beroep gedaan op Servië, Kroatië en het federale leger van Joegoslavië de gevechten te beëindigen en de op 23 november gesloten bestandsovereenkomst uit te voeren.

In dat onder VN-auspiciën gesloten akkoord verklaarde Kroatië zich bereid de blokkade van kazernes van het federale leger op te heffen en verplichtte het federale leger zich de eenheden uit deze kazernes uit Kroatië terug te trekken. De wapenstilstandsovereenkomst werd in Genève ondertekend door de Kroatische president, Franjo Tudjman, Servische president, Slobodan Milosevic en de minister van defensie, Veljko Kadijevic.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Perez de Cuellar, heeft gisteren in een rapport aan de Veiligheidsraad voorstellen gedaan betreffende de samenstelling van een VN-vredesmacht voor Joegoslavië. Die zou moeten bestaan uit tienduizend militairen en burgers, onder wie honderd militaire waarnemers. Hij benadrukte daarbij echter dat aan de voorwaarden om een VN-vredesmacht naar Joegoslavië te sturen - een werkzaam bestand - nog niet is voldaan.

Inmiddels is een aantal kazernes in Zagreb, Rijeka, Zadar en Split door het federale leger ontruimd. Gisteren liepen de onderhandelingen tussen de Kroatische regering en het federale leger over het vertrek van de resterende federale eenheden vast. Het leger zegt niet over voldoende transportmiddelen te beschikken om de ontruiming van de kazernes voort te zetten.

    • Theo Engelen