Zilveren munten uit de 9de eeuw gevonden in Friesland

LEEUWARDEN, 12 DEC. Naar nu pas bekend is geworden zijn een half jaar geleden bij het dorp Tzummarum in Friesland ongeveer drieduizend zilveren munten uit de Karolingische tijd (9de eeuw na Chr.) gevonden. De vondst werd gedaan door amateurarcheologen met behulp van een metaaldetector op een stuk landbouwgrond. Het is de grootste muntenvondst in Europa uit deze periode. De munten zaten in een aardewerken pot.

De munten zijn opgekocht door het Koninklijke Munt- en Penningkabinet in Leiden. Ze vertegenwoordigen naar schatting een waarde van enkele honderdduizenden guldens. De munten dragen de beeltenissen van keizer Lodewijk de Vrome en van diens zoon Lotharius.

De muntenschat is volgens een woordvoerder van het Fries Museum op zich niet zeldzaam, maar kan mogelijk wel belangrijke informatie geven over eventuele andere Friese muntplaatsen (plaatsen waar munten werden geslagen) in de Karolingische tijd. De penningen bestaan voor het merendeel uit imitaties van de munten uit Dorestad (het huidige Wijk bij Duurstede), dat in de negende eeuw als een Friese stad gold. Tot dusver zijn wel Friese muntplaatsen bekend uit de elfde eeuw.

De grootste Europese muntenvondst uit de Karolingische tijd gold tot voor kort de schat van Pilligerheck in Duitsland. Daar werden 1.500 munten gevonden.