Weweler voorziet bescheiden winst

Weweler, fabrikant van veersystemen voor transportmaterieel, voorziet 1991 af te sluiten met een bedrijfsresultaat dat overeenkomstig de verwachtingen boven 2 miljoen gulden (vorig jaar 1,3 miljoen) zal uitkomen.

Door de op gang gebrachte organisatorische veranderingen zal er in 1991 een aanzienlijke voorziening moeten worden getroffen. Desondanks zal de Weweler-groep 1991 met een, zij het bescheiden, winst kunnen afsluiten.