Vnesjekonombank: geld nodig van G-7

MOSKOU, 12 DEC. De Vnesjekonombank, de Sovjet-bank voor buitenlandse economische betrekkingen, moet wegens acute liquiditeitsproblemen een beroep doen op het overbruggingskrediet dat de groep van zeven belangrijkste industrielanden (G-7) in november twaalf republieken van de ex-Sovjet-Unie had toegezegd.

Volgens de vice-voorzitter van de Vnesjekonombank, Tomas Alibjerov, dragen de ondernemingen in de ex-Sovjet-Unie niet langer de voorgeschreven veertig procent van hun deviezen af aan de bank, zodat de bank geen middelen meer heeft om rente te betalen over de buitenlandse schuld van de Sovjet-Unie.

Alleen al in december moet de bank 130 miljoen dollar aan rente aan het buitenland betalen.

Eerder verklaarde Sovjet-premier Ivan Silajev dat het krediet van de G-7 alleen zou worden gebruikt in geval van uiterste nood. De G-7 zegde het overbruggingskrediet van een miljard dollar in november toe als daarvoor goud als onderpand zou worden verstrekt. Tevens verkreeg de Sovjetunie toen tot eind 1992 het recht om de aflossing op de buitenlandse staatsschuld tijdelijk te staken. De buitenlandse schuld van het land bedraagt naar schatting 60 à 80 miljard dollar. Duitsland is de grootste crediteur.

Ondernemingen houden zich volgens Alibjerov niet meer aan de wetten van de Sovjet-Unie. Hij zei dat zijn bank zich nu tot de commcerciële banken in het land zal wenden waar naar schatting meer dan een miljard dollar aan deviezen zijn gestort. Deze banken opereren op eigen houtje, voeren deviezen in en uit en staan amper onder enige controle.

Waarnemers sluiten niet uit de de Vnesjekonombank nu over de hoofden van deze banken heen zelf de internationale kapitaalmarkt zal opgaan om aan geld te komen.

Alibjerov gaf de schuld voor de liquiditeitscrisis aan het gemenebest dat Rusland, de Oekraïne en Wit-Rusland afgelopen weekeinde sloten, waarbij ze in een adem door de Sovjet-Unie ophieven en de ondernemingen in hun republieken ertoe aanzetten zich van de wetten van de Sovjet-Unie niets meer aan te trekken. Hij verdacht de ondernemingen er van dat ze in het geheim deviezen naar buitenlandse banken sluisden. (DPA)