Vernieuwing Burgerlijk Wetboek

ROTTERDAM, 12 DEC. Betere bescherming van consumenten, wijziging van het hypotheekrecht en uitbreiding van de aansprakelijkheid bij aangerichte schade of wegens de levering van ondeugdelijke produkten. Het zijn maar enkele van de bepalingen die op 1 januari van kracht worden als de boeken 3, 5, 6 en 7 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) in werking treden. Met de invoering van regelingen op het gebied van het vermogensrecht is de grootste naoorlogse wetgevingsoperatie in Nederland voltooid.

Aan de aanpassing van het burgerlijk wetboek uit 1838 is sinds 1947 door een groep eminente rechtsgeleerden gewerkt. Aan een aantal onderwerpen zal in deze krant de komende weken aandacht worden besteed. De eerste aflevering in deze serie is een vraaggesprek met regeringscommissaris NBW mr. W. Snijders, de man die sinds 1965 aan de opstelling van het nieuwe vermogensrecht heeft gewerkt. Hij omschrijft zijn werk als “ten dele zure arbeid”. “In sommige gevallen blijf je aarzelen of je de knoop op de juiste manier hebt doorgehakt.”