Universiteit raakt servies massaal kwijt

UTRECHT, 12 DEC. De Rijksuniversiteit van Utrecht kampt met massale diefstal van bestek en serviesgoed uit de kantines. Dit levert jaarlijks een schadepost op van 65.000 gulden. Dit blijkt uit gegevens van de restauratieve dienst van de universiteit.

Vooral messen zijn populair bij studenten en medewerkers, die met name vlak voor en na de zomervakantie hun slag slaan. De jaarlijkse verdwijning van 300 koffiekannen is het kostbaarst. Ook medewerkers die servies, dienbladen en koffiekannen meenemen naar hun kamer zorgen voor een verlies van 30 à 40.000 gulden per jaar.

De heer A. Raterink, waarnemend hoofd van de restauratieve dienst, spreekt in dat laatste geval toch van "structurele diefstal'.

Onlangs werden op de afdeling verloskunde drie koffiekannen teruggevonden waarin embryo's “op kweek” stonden.

De restauratieve dienst heeft nog geen idee hoe de diefstal kan worden tegengegaan. Raterink wil nog geen mening geven over het plan van de Utrechtse Biologen Vereniging om uit oogpunt van milieuvriendelijkheid de wegwerpverpakkingen voor bijvoorbeeld peper en zout te vervangen door peper- en zout-stelletjes en wegwerpbekertjes te vervangen door serviesgoed.