Sterke groeifase beurzen Pakistan

De hervormingen van de Pakistaanse regering die er op zijn gericht om de gesloten economie van het land meer openheid te verschaffen, hebben hun weerslag gehad op de effectenbeurzen in dit land. In een periode van nauwelijks een jaar is de totale beurskapitalisatie (de waarde van de ter beurze genoteerde aandelen) bijna verdubbeld en hebben de koersen-indexen van de twee effectenbeurzen in Pakistan een scherpe stijging laten zien.

De stemmingsverbetering begon in februari van dit jaar toen de regering aan buitenlandse beleggers toestemming gaf om aandelen van Pakistaanse ondernemingen te kopen. Dit besluit heeft geleid tot de oprichting van twee in het buitenland gevestigde beleggingsfondsen die zich met hun beleggingen exclusief op Pakistan richten en die allebij inmiddels zijn overtekend. Binnenkort komen er nog een aantal Pakistan-fondsen. Ondertussen hebben ook een aantal individuele buitenlandse beleggers en investeringsmaatschappijen beursaankopen gedaan.

Op 11 november 1990 wees de beursindex van Karachi 1.567 aan en bedroeg de totale marktkapitalisatie 53,567 miljard roepie (4,3 miljard gulden). Op dezelfde datum van dit jaar stond de index op 2.493 punten en was de marktkapitalisatie nagenoeg verdubbeld naar 104,069 miljard roepie (8,3 miljard gulden).

In 1990 wisselden dagelijks gemiddelde 1,1 miljoen aandelen van eigenaar op de effectenbeurs van Karachi. In oktober van dit jaar beliep de dagelijks omzet gemiddeld bijna 2,4 miljoen aandelen.

Dit jaar stonden in plaatselijke kranten regelmatig naamloze vennootschappen te koop aangeboden. In het verleden waren dergelijke annonces uiterst zeldzaam. Medio november 1990 waren 478 bedrijven aan de effectenbeurs van Karachi genoteerd. Een jaar later waren het er 526. Shamim Ahmand Khan, lid van de Corporate Law Authority, een door de overheid ingestelde commissie van toezicht, stelt dat het aantal naar verwachting eind dit jaar de 540 zal overschrijden. Verwacht wordt dat de omvang van de effectenhandel nog meer zal toenemen naarmate het door de regering in gang gezette beleid van privatisering van staatsbezit doorzet. De Pakistaanse regering heeft 150 bedrijven uit de publieke sector aangewezen om te worden geprivatiseerd.

Het zal niet lang mneer duren voordat Pakistan zijn derde effectenbeurs krijgt, naast die van Karachi en Lahore. Alles is klaar voor de start van de nieuwe beurs die in de hoofdstad Islamabad zijn deuren zal openen.

“We zijn er van overtuigd dat de effectenbeurs in Islamabad de effectenhandel en het effectenbezit in het hele land enorm zal stimuleren”, zegt Amanullah Khan, president van de Kamer van koophandel van Rawalpindi.

Onderwijl nemen de directie van de effectenbeurs van Karachi en de toezichtscommissie voortdurend maatregelen om de effectenhandel te reguleren. Zo wordt binnenkort een nieuwe index, de KSE 100, gentroduceerd en zijn er ook procedurele verbeteringen op komst.

De International Finance Corporation, onderdeel van de Wereldbank, noemde Pakistan in zijn jaarverslag over 1991 als een van de twintig effectenbeurzen in opkomst. Volgens Afzaal Sharif, voormalig directeur en lid van de effectenbeurs van Lahore, is evenwel grote voorzichtigheid geboden, omdat het risico bestaat dat door te snelle veranderingen de handel op de effectenmarkten kan inzakken. Hij meent dat de reglementen niet in een overhaast tempo moeten worden gewijzigd. Een effectenbeurs is een complex gebeuren, indien de regering het invoeren van vernieuwing niet omzichtig aanpakt, zou dat wel eens nadelige gevolgen kunnen hebben'', zo waarschuwt hij.