"Sovjet-top schuldig aan Tsjernobyl'

KIEV, 12 DEC. Het parlement van de Oekraïne wil dat Sovjet-president Michail Gorbatsjov vervolgd wordt wegens zijn vermeende aandeel in het verdoezelen van de ramp met de kernreactor in Tsjernobyl, in mei 1986.

De resolutie werd aangenomen nadat een speciale onderzoekscommissie van het Oekraïense parlement in de hoofdstad Kiev tot de conclusie was gekomen dat hoge Sovjet-functionarissen “persoonlijk verantwoordelijk” waren voor het verheimelijken van de werkelijke gegevens over vrijgekomen straling bij de brand in de reactor. Zij zouden de bevolking te laat hebben ingelicht en onvoldoende beschermende maatregelen genomen hebben. “De gehele Sovjet-leiding, vanaf het niveau van Gorbatsjov tot aan de ontcijferaars van codetelegrammen, was op de hoogte van de werkelijke radioactieve besmetting”, aldus de voorzitter van de onderzoekscommissie, Volodimir Javorivski.

Behalve Gorbatsjov beschuldigde de commissie ook de toenmalige premier Nikolaj Ryzjkov, de toenmalige minister van defensie Dmitri Jazov, alsmede Viktor Tsjebrikov, destijds hoofd van de KGB.

Het was onduidelijk of Gorbatsjov vanaf het begin vermeld was in de door Javorivski voorgelezen lijst. Tijdens zijn redevoering noemde Javorivski Gorbatsjovs naam aanvankelijk niet, maar vermeldde deze pas, nadat parlementsleden van de afgescheiden Sovjet-republiek daarom riepen.

Vorige maand besloot het parlement het gehele Tsjernobyl-complex met ingang van 1993 te sluiten. (AP, AFP)