S.J.C. van Eijndhoven, directeur-generaal voor ...

S.J.C. van Eijndhoven, directeur-generaal voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, zal op 1 april zijn functie op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen neerleggen.

De PvdA'er Van Eijndhoven (54) begon in 1976 zijn werkzaamheden op het ministerie als plaatsvervangend directeur-generaal voor het basisonderwijs.