Rabobank voorziet een herstel groei van economie eind 1992

UTRECHT, 12 DEC. De Nederlandse economie zal in de eerste helft van 1992 licht terugvallen. In de tweede helft van volgend jaar zal, mits een goed financieel-economisch beleid wordt gevoerd, herstel optreden dat zich in de jaren daarna zal kunnen doorzetten.

Dit blijkt uit het gisteren in Utrecht gepresenteerde rapport "Visie '92' van de Rabobank. De bank geeft in het rapport een beschouwing over de financieel-economische verwachtingen voor 1992.

De bank verwacht dat er tegen het eind van volgend jaar sprake zal zijn van een vlakke rentestructuur waarbij de lange en korte rente nagenoeg gelijk zullen zijn. Het rentepeil zal volgens de Rabobank eind '92 circa acht procent bedragen.

Volgens de studie zal het Nederlandse bruto nationaal produkt (BNP) volgend jaar groeien met 1,5 procent. In 1991 was de groei van het BNP 2 procent. De binnenlandse vraag zal 1 procent stijgen (was 2 procent in 1991) en de particuliere consumptie groeit volgens de Rabobank met 1,5 procent (was 2,75 procent). De investeringen zullen volgend jaar met drie procent afnemen na een groei dit jaar van 3,5 procent. De inflatie stijgt volgens de bank in 1992 van 4 naar 4,5 procent.

Uit "Visie 1992' blijkt dat het economische lot van Nederland nog steeds sterk is verbonden aan dat van Duitsland. Daar liggen volgens de Rabo dan ook de grote onzekerheden. Maar hoofddirectielid F.H. Schreve van Rabobank Nederland toonde zich gisteren niet erg somber over de economie van onze oosterburen, hoe moeilijk deze het ook hebben onder invloed van de hereniging. De voor Nederland belangrijke daling van de lange rente in Duitsland wordt volgens Scheve op dit moment tijdelijk afgeremd door een internationaal tekort aan kapitaal, onder meer veroorzaakt door de wederopbouw van Koeweit en de vraag voor de opbouw van de nieuwe bondslanden.

De studie werpt ook een blik in de "kristallen bol' voor de valutaontwikkelingen. Voor de dollar voorziet Rabo voor 1992 een bescheiden herstel. Als redenen noemt de bank een conjunctureel herstel in de VS en de naderende presidentsverkiezingen. Voor de Japanse yen voorspelt de bank een forse stijging van de waarde. De versnelling van de economische groei in Japan in het tweede halfjaar, een oplopend overschot op de lopende rekening en monetaire ingrepen zullen de yen omhoog duwen. Wat de munten in het Europese Monetaire Systeem betreft meent de Rabobank dat de Spaanse peseta en het Britse pond van hun ruime jas in het systeem naar de smalle band zullen gaan.