Personenauto's voor het jaar 2000 allemaal "schoon'

DEN HAAG, 12 DEC. Nog ruim voor het jaar 2000 zullen alle personenauto's die op benzine rijden in Nederland "schoon' zijn, dat wil zeggen uitgerust met een geregelde driewegkatalysator die de verzuring van het milieu beperkt. Dit blijkt uit een statistiek van de RAI over de verkoop van "schone' auto's tot en met september 1991.

De statistiek geeft aan dat sinds april 1986 in Nederland 1,9 miljoen auto's zijn verkocht die vielen onder de toen ingestelde subsidieregeling voor "schone' auto's. Die regeling bestaat uit een korting op de bijzondere-verbruiksbelasting die bij de aanschaf van een auto moet worden betaald. Dit betekent dat op een totaal van 5,2 miljoen personenauto's die er volgens de laatste CBS-telling (augustus 1991) in Nederland zijn, 37 procent het predikaat "schoon' heeft. Ze hebben niet allemaal een katalysator, omdat in de jaren 1986-1988 ook zo'n 500.000 auto's met een aangepast inlaatsysteem onder de subsidieregeling vielen.

De EG heeft de katalysator voor nieuwe auto's per 1 januari 1993 verplicht gesteld. Volgens een woordvoerder van de RAI was over de eerste negen maanden van dit jaar 87 procent van de nieuw verkochte personenauto's uitgerust met een katalysator. Uitgaande van een gemiddelde levensduur van tien jaar voor personenauto's komt de RAI tot de conclusie dat ruim voor 2000, mogelijk al in 1998, alle personenauto's die op benzine rijden, "schoon' zullen zijn. Die stelling gaat niet op voor personenauto's die op diesel rijden en waarin de geregelde driewegkaltalysator niet toepasbaar is. Volgens de RAI-woordvoerder betreft dit 10 à 11 procent van alle personenauto's.

De subsidie op de "schone' auto wordt volgend jaar verlaagd, zo heeft de Tweede Kamer vorige week op voorstel van het kabinet besloten, om in 1993, wanneer de katalysator in de EG verplicht is, geheel te verdwijnen. In de Kamer is er wel op aangedrongen om in de EG strengere normen te stellen aan de vervuiling die auto's veroorzaken en de aanschaf van wagens die vervolgens aan dergelijke voorwaarden voldoen, met een nieuwe subsidieregeling te stimuleren. De huidige katalysator voorkomt, wanneer hij goed functioneert, ongeveer 90 procent van de verzuring die de auto anders zou veroorzaken. Het apparaat is geen remedie tegen de bijdrage van de auto aan het broeikaseffect voorzover dat door de uitstoot van CO2 wordt veroorzaakt.