Ongerept bos

Als de gemiddelde bosbezoeker volgens een recreatieonderzoek een voorkeur blijkt te hebben voor ""stille en rustige bossen met ongerepte natuur'', dan begrijp ik niet waarom in bijna alle Nederlandse bossen de motorzaag moet blijven ronken.

De houtproduktie is bij ons structureel verliesgevend en de zelfvoorzieningsgraad zal een marginaal percentage niet te boven komen (nu acht procent).

Willen we ècht iets doen aan bosverwoesting elders, dan is boycot heel effectief; blijkt ook uit het W&O nummer over de bossen (5 dec.).

Kees Haakman schrijft dat aan 82 procent van het bos in het Meerjarenplan Bosbouw een meervoudige functievervulling (hout, natuur, recreatie) is toegedacht, maar hij vermeldt niet dat van de overige 18 procent bos, waar het "accent op natuur' komt te liggen, 7 procent met houtoogst en slechts 11 procent zónder houtoogst zal zijn.

Weliswaar is het armzalig, kortzichtige kaalslaan van de "Old growth' in het rijke Canada en de overexploitatie van de tropische wouden in de arme landen oneindig veel ernstiger, niet minder nalatig is de strikte bescherming van ons eigen bos. Natuurbescherming zou een veel hoger percentage natuurbos moeten bedingen. Elf procent verwijst naar de kruidenier.

    • K. Piël Amsterdam