Mozart

De opmerking in de rubriek "TV-vooraf' (NRC Handelsblad, 5 december) over de erg geringe belangstelling in Nederland voor de tweehonderdste sterfdag van Mozart is mij uit het hart gegrepen.

Bijna ieder land in de wereld bracht een postzegel uit. In ons land bleek de uitgifte van een postzegel van het Nederlands Normalisatie-Instituut belangrijker.

De jonge Mozart verbleef echter wel degelijk in Nederland in de jaren 1765-1766. Hij "speelde' er voor de Prins van Oranje èn reisde - als negenjarige van Amsterdam naar Den Haag voor de inhuldiging van Stadhouder Willem II. De grote Meester concerteerde in Den Haag (Oude Doelen) en in de Muziekzael op 't Vreeburg in Utrecht. In zoverre klopt het verhaal namelijk niet. Mozart verbleef in ons land en bewonderde het. Enschedé & Zn. gaf over het bezoek van de familie Mozart aan Nederland in 1965 een schitterend boekje uit. Gelukkig dat de Belgen 1 december jongstleden wèl een heel mooie zegel uitgaven. Ook onze radio èn tv mankeerden op 5 december. Gelukkig, dat er nog een WDR was, een Belgische TV2 en BBC2 om ons te laten genieten van het Requiem. En wij moesten blij zijn met André van Duin, Toon en Medisch Centrum West. Arm "Holland'!

    • Eug. Schoonbrood