Mitterrand: Europa kan nu de grootste macht in de wereld worden

PARIJS, 12 DEC. Het verdrag van Maastricht is voor de Franse president François Mitterrand de “belangrijkste overeenkomst sinds het Verdrag van Rome” dat voorzag in de oprichting van de Europese Gemeenschap. In Maastricht is een “heel grote macht geboren”, aldus Mitterrand gisteravond in een vraaggesprek op de Franse televisie over het resultaat van de EG-top.

Met een gemeenschappelijke munt “verschaffen we Europa een kardinaal instrument: overal kan Europa zich daarna bevestigen als de eerste macht in de wereld”, aldus de Franse president. “Europa is praktisch al de eerste macht op het gebied van de handel, de eerste industriële macht, de eerste wetenschappelijke macht die zijn jongeren de mogelijkheid zal geven werk te hebben. Op alle markten zullen we tenminste even sterk zijn als de Verenigde Staten en Japan”, zo zei Mitterrand.

De Franse president in wie volgens de jongste opiniepeiling nog slechts 29 procent van de Fransen nog vertrouwen heeft - een historisch dieptepunt - probeerde scepsis en wantrouwen bij het publiek tegen het nieuwe "grote avontuur' weg te nemen. Hij erkende dat er een gevaar bestaat dat te veel macht terecht komt bij de Brusselse technocratie. Maar de Europese Raad die de "politieke macht' in de Europese Unie vormt, bestaat uit "verantwoordelijke mensen', zo betoogde hij.

Mitterrand zei dat het beter is dat Groot-Brittannie betrokken blijft bij de verdere ontwikkeling van de Europese Gemeenschap: “Daarom hebben wij (de Britse premier John Major) afwijkingen toegestaan.”

De Franse president hield de kijkers tenslotte voor dat slechts twee EG-landen thans voldoen aan de criteria om daadwerkelijk tot een monetaire unie over te gaan, Frankrijk en Luxemburg. Maar hij voegde er direct aan toe: “ Als de ziel van Europa geld is, dan is het afgelopen. Ik geloof dat veel burgers een ideaal hebben, aldus Mitterrand, die eraan herinnerde dat hij in 1948 deelnam aan het eerste congres van Europese federalisten in Den Haag, waar de Britse ex-premier Winston Churchill de Europeanen opriep zich te verenigen.