"Milieubeleid leidt tot uitstel investeringen'

DEN HAAG, 12 DEC. Van de Nederlandse ondernemers met bedrijven tussen de 20 en 200 werknemers vindt 44 procent dat onduidelijke milieu-eisen leiden tot uitstel van milieu-investeringen.

Dit blijkt uit een telefonische enquete onder 560 ondernemers die in november in opdracht van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) is uitgevoerd. VNO-voorzitter Rinnooy Kan presenteerde de resultaten gisteren op een persconferentie.

Nog groter is de onwetendheid over de Nationale Milieubeleidsplannen (NMP en NMP-plus) voor hun eigen bedrijf. Liefst 62 procent zei dat de gevolgen van het NMP en het NMP-plus voor hun bedrijf onduidelijk zijn.

Eén op de drie ondernemers onderstreept bij de produkt-verkoop de milieu-eigenschappen als verkoop-argument. In de bouw en de industrie leidt die nadruk minder snel tot een concurrentie-voordeel dan in de groothandel, het transport en de zakelijke dienstverlening. Niettemin probeert de helft van de bouwbedrijven met 50 of meer werknemers door milieu-investeringen een concurrentie-voordeel op te bouwen.

Van de ondervraagde ondernemers is 71 procent het eens met de stelling dat consumenten steeds hogere eisen stellen aan de produkten die ze kopen wat betreft de effecten op het milieu.

Bij 52 procent van de ondernemingen is in 1991 genvesteerd ten behoeve van behoud van het milieu. Bij de grotere bedrijven gat het zelfs om bijna twee van de drie ondernemingen, aldus de VNP-enquete. Deze milieu-investeringen zijn eerst en vooral gericht op energie-besparing en een reductie van het afval. Dit soort investeringen levert direct geld op.