Legale drugs leiden niet tot minder criminaliteit

DEN HAAG, 12 DEC. Legalisering van drugs betekent niet dat drugsgebruikers minder criminaliteit zullen plegen. Verstrekking van methadon heeft immers ook geen invloed gehad op het plegen van misdaden.

Dit concluderen wetenschappelijk onderzoekers van het ministerie van justitie in het rapport De economie van het drugsbestaan, dat vandaag in Den Haag is gepresenteerd. Het rapport doet verslag van een onderzoek onder 150 gebruikers van hard drugs in Amsterdam die regelmatig werden geïnterviewd.

De onderzoekers drs. M. Grapendaal, drs. Ed. Leuw en mr. drs. J.M. Nelen rekenen in het rapport af met een hele reeks vooroordelen die ten aanzien van drugs en misdaad bestaan. Zo komen zij tot de bevinding dat lang niet alle drugsverslaafden criminaliteit plegen. En dat de criminaliteit die drugsgebruikers plegen voornamelijk bestaat uit kleine diefstallen (winkeldiefstal en fietsendiefstal) en dat van contact met het slachtoffer over het algemeen geen sprake is. Negentig procent van de criminele drugsverslaafden pleegt geen autokraken.

Van het totale bedrag waarover verslaafden per maand de beschikking hebben , bleek een kwart afkomstig te zijn uit winkel- en fietsendiefstallen, inbraak en andere delicten. Opvallend is dat slechts een kleine groep verslaafden verantwoordelijk is voor het overgrote deel van de vermogencriminaliteit door gebruikers. Slechts 10 procent van de verslaafden pleegt 60 tot 70 procent van de gerapporteerde delichten. Vergeleken met gegevens uit andere landen plegen verslaafden in Nederland veel minder delicten dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Groot-Brittannië. Nederlandse verslaafden zijn daarentegen actiever in de straathandel in drugs.

Ook een andere opvatting gaat op de helling. Het gros van de criminele drugsverslaafden blijkt zich al crimineel te hebben gedragen voordat er van drugsgebruik sprake was. Van een oorzakelijk verband is de onderzoekers in zijn algemeenheid niet gebleken.

De onderzoekers wijzen erop dat legalisering van drugs tot gevolg zal hebben, zoals bij pornografie en cannabis, dat de verspreiding en het aantal gebruikers ervan zal toenemen.

Justitie noemt als belangrijkste conclusie van het WODC-onderzoek dat het Nederlandse drugsbeleid in haar uitgangspunten geen wezenlijke verandering behoeft.

De onderzoekers staan wel positief ten opzichte van het onder medisch toezicht verstrekken van heroïne aan wat wordt genoemd de "verloederde junkies'.