"Landbouw is een star en defensief ministerie'

ROTTERDAM, 12 DEC. Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij roept bij belangengroepen het beeld op van een starre, defensief ingestelde organisatie die achter de feiten aanholt.

Dit blijkt uit een rapport van hoogleraar voorlichtingskunde C. van Woerkum van de landbouwuniversiteit te Wageningen over het imago van het departement. Het onderzoek is in september van dit jaar voltooid. Volgens een woordvoerder van het ministerie is het rapport nog niet gepubliceerd wegens het “ontbreken van overeenstemming over de aanbevelingen.”

De vakgroep voorlichtingskunde heeft voor het onderzoek tussen september 1991 en juni 1992 enkele honderden gesprekken gevoerd met beleidsambtenaren op het ministerie van landbouw en op andere departementen. Ook werd gesproken met vertegenwoordigers van agrarische belangenorganisaties, de agro-industrie, natuur- en milieu-organisaties, met parlementariërs en vertegenwoordigers van de media.

De meningen in het rapport over het ministerie lopen uiteen van zeer negatief tot twijfel over de kwaliteit van het departement. De strenge hiërarchische structuur op het departement frustreert volgens velen het benutten van nieuwe ideeën. Vele ondervraagden uiten zich wel positief over de inzet van de ambtenaren, maar dat levert volgens hen nog geen beleid op dat aanspreekt.

Uit het onderzoek blijkt een moeizaam balanceren tussen de oude en nieuwe waarden in met name het landbouwbeleid. De overgang van produktiestimulering en kostenbesparing naar matiging, braakleggen en milieuzorg levert problemen op.

De hardste kritiek komt van natuur- en milieu-organisaties die vinden dat de zaken waarvoor zij staan stelselmatig moeten wijken voor landbouwbelangen.