Korea's zijn het eens over een niet-aanvalsverdrag

SEOUL, 12 DEC. Zuid- en Noord-Korea zijn het vandaag eens geworden over een historisch niet-aanvalsverdrag. Dit hebben functionarissen van beide landen na een ontmoeting vandaag in Seoul gezegd.

Bij besprekingen in werkgroepen tussen beide landen zijn “alle nog resterende problemen uit de weg geruimd”, aldus een verklaring. Een ontwerp-verdrag zal nu worden voorgelegd aan de premiers en regeringen in Seoul en Pyongyang.

Als het akkoord wordt ondertekend, is het de eerste belangrijke politieke overeenkomst tussen beide Korea's sinds de dialoog tussen beide staten in 1972 begon. Korea werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verdeeld in een communistische Noord-Korea en een pro-Westers Zuid-Korea.

Het verdrag voorziet in maatregelen om het uitbreken van vijandelijkheden te voorkomen, om verzoening te bevorderen en vertrouwen op te bouwen tussen beide landen. De twee Korea's hebben na het gewapende conflict tussen 1950 en 1953 nooit vrede gesloten.

“Wij schrijven vandaag geschiedenis, gedenk dit moment”, zei een Noordkoreaanse vertegenwoordiger. “Wij hebben alles geregeld”, zei de Zuidkoreaanse woordvoerder Lee Tong Bok. Tijdens de vorige gespreksronde, in Pyongyang, hadden de twee landen overeenstemming bereikt om te werken aan verzoening tussen beide landen. Die moet behalve tot een niet-aanvalsverdrag leiden tot samenwerking en uitwisseling op diverse terreinen.

Veel Koreanen wachten al jaren tot zij familieleden in het andere Korea kunnen bezoeken. Over stappen naar eenwording van beide Korea's, waartoe in Seoul de Duitse hereniging d c iepgaand wordt bestudeerd, werd in het ontwerp-verdrag voorzover bekend niets gezegd.

Beide zijden hebben de omstreden kwestie van de op het schiereiland gestationeerde kernwapens in het akkoord laten rusten. Noord-Korea weigert nog steeds in te stemmen met internationale controle op zijn nucleaire installaties. Het onderwerp zal volgens functionarissen in een afzonderlijke commissie verder worden besproken. (AP, Reuter, UPI)