Kamer tevreden over resultaat van top in Maastricht

DEN HAAG, 12 DEC. De Tweede Kamer heeft gistermiddag vrijwel unaniem positief gereageerd op het in Maastricht op de Europese topconferentie behaalde resultaat met betrekking tot een monetaire en een politieke unie. De monetaire unie, die uiterlijk per 1 januari 1999 tot één Europees muntstelsel zal leiden, werd als zeer belangrijk gezien. Wat de politieke unie betreft, bestond veel kritiek op de geringe uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese Parlement.

Die laatste bezwaren zullen, zo werd duidelijk, een uiteindelijke ratificatie van het totale verdrag over een paar maanden niet in de weg staan. De Kamerleden gaven echter wel aan, dat bij de volgende verdragswijziging in 1996 op dit punt aanzienlijke vooruitgang moet worden geboekt. Volgens premier Lubbers was het democratisch tekort echter ook in dit verdrag wel degelijk verkleind. De Kamer had grote waardering voor Lubbers, voor minister Van den Broek en in het bijzonder ook voor minister Kok, die “met hardnekkige vindingrijkheid” (VVD-fractieleider Bolkestein) de monetaire unie over de eindstreep had getrokken.

Het sociale beleid zal, ondanks het feit dat Engeland aan de uitbreiding daarvan niet meedoet, zich geheel binnen de gemeenschapsinstituties voltrekken, zei premier Lubbers. Hij was ook minder negatief over de opstelling van Engeland dan sommige fractieleiders. De traditie op sociaal terrein in Engeland is een andere, zei hij. “Ze zijn nog niet aan de traditie van het vasteland toe.”

Ook de andere deelnemers aan de top in Maastricht hebben het behaalde resultaat na hun thuiskomst als een succes verdedigd. De Franse president Mitterrand noemde het verdrag van Maastricht de “belangrijkste overeenkomst sinds het Verdrag van Rome”, dat voorzag in de oprichting van de Europese Gemeenschap. In Maastricht is een “heel grote macht geboren”, aldus Mitterrand gisteravond in een vraaggesprek op de Franse televisie over het resultaat van de EG-top.

De Britse premier, John Major, werd door zijn partijgenoten als een held binnengehaald. Hij heeft ook steun gekregen van zijn voorganger, mevrouw Thatcher, voor het resultaat dat hij heeft weten te bereiken. De oppositie uitte daarentegen felle kritiek op Major.

In Duitsland zei SPD-voorzitter Björn Engholm het te betreuren dat de EG-top in Maastricht geen grote stap vooruit heeft gezet op de weg naar democratisering van de Gemeenschap. Hij verwijt kanselier Helmut Kohl vooral dat hij door de knieën is gegaan wat betreft de uitbreiding van de rechten van het Europese Parlement en de voorgenomen uitbreiding van het aantal Duitse Europarlementariërs. Over dit laatste is in Maastricht geen beslissing genomen.

In Griekenland is het resultaat van "Maastricht' ten tonele gevoerd als een triomf voor Athene en voor premier Mitsotakis persoonlijk, omdat deze er zijn grote "gevecht' heeft gewonnen. Daarbij wordt niet gedacht aan monetaire zaken - waar de Grieken zich nauwelijks voor interesseren - maar aan de Westeuropese Unie (WEU), die op haar gelijktijdig gehouden vergadering Griekenland heeft toegezegd dat het hiervan volgend jaar volwaardig lid kan worden.