Joodse gezinnen naar Palestijns dorp verhuisd

TEL AVIV, 12 DEC. Onder zware politiebescherming zijn bij zonsopgang dertig Israelische mannen zes huizen binnengetrokken in het binnen de stadsgrenzen van Jeruzalem gelegen Palestijnse dorp Silvan (Shiloah) nabij het Tempelberggebied. Palestijnen zien de actie als een gevaar voor het vredesproces.

Vijf van de huizen waren leeg. Een Palestijnse familie werd uit haar woning gezet. De kantonrechter moet nog uitmaken of dit huis joods of Palestijns bezit is. Vóór 1948 woonden in Silvan joden. Hun huizen werden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1948 ontruimd toen Oost-Jeruzalem in Jordaanse handen viel.

Radio Israel meldde vanmorgen dat in de loop van de dag zich hoogstwaarschijnlijk ook vrouwen en kinderen met huisraad bij de mannen in de zes huizen zullen voegen.

Zondag legde de regering-Shamir een advies van Josef Harish, de juridische adviseur van de regering, naast zich neer om wegens veiligheidsredenen van het bevolken van in joods bezit zijnde huizen in Silvan af te zien. Het recht op terugkeer naar joods eigendom in Silvan werd enkele dagen later wel door hem bekrachtigd.

De Palestijnse leider Faisal Husseini zei gisteren dat joodse herbevolking van Silvan tot het beëindiging van het vredesproces en zelfs tot een ramp kan leiden. Volgens hem verliest het Palestijnse leiderschap, dat voor het vredesproces heeft gekozen, door dergelijke Israelische acties geloofwaardigheid onder de Palestijnse bevolking. Faisal Husseini zei in dit verband dat niemand Palestijnen kan verhinderen met geweld tegen de Israelische nederzettingenpolitiek op te treden.

De beweging Vrede Nu heeft vanmorgen in een scherpe verklaring de volgens deze organisatie tegen de vrede gerichte actie in Silvan veroordeeld. “Hierdoor komt een vloek op Israel te liggen”, werd in de verklaring gezegd. Begin deze week betreurde de burgermeester van Jeruzalem Teddy Kollek het regeringsbesluit van zondag al om de weg voor joodse terugkeer vrij te maken. Volgens hem wordt daardoor de spanning tussen joden en Palestijnen in Jeruzalem onnodig opgevoerd, hetgeen van invloed zal zijn op het toerisme naar de hoofdstad.

De politie is ook niet ingenomen met de gang van zaken in Silvan. Voor de bescherming van de joodse bewoners daar moeten politieagenten worden onttrokken aan eenheden die zich gewoonlijk bezighouden met veiligheid op de weg en strijd tegen het drugsverbruik in Israel.

Linkse politici zijn van mening dat de regering-Shamir zich in de moeilijke beginfase van het vredesproces heeft laten gevangen nemen door Gush Emoniem, het verbond der getrouwen, dat zoveel mogelijk incidenten in bezet gebied tegen joden uitbuit om nieuwe nederzettingen te stichten.

Gisteren eiste Gush Emoniem de onmiddellijke terugkeer van de Israelische delegatie uit Washington nadat opnieuw een Israelische auto in bezet gebied was beschoten, waarbij een inzittende licht werd gewond. Minister zonder portefeuille Rehavam Ze'evi van de Vaderlandpartij, die pleit voor uitzetting van de Palestijnen naar Jordanië, riep de regering op eindelijk een beslissing te nemen om de intifadah hard neer te slaan en Faisal Husseini als leider van de Palestijnse volksopstand achter slot en grendel te plaatsen. Tot zover onze correspondent In Washington bleven Israelische gedelegeerden enerzijds en Palestijnen en Jordaniërs anderzijds in de gangen van het gebouw van het ministerie van buitenlandse zaken kibbelen over de vraag of ze apart of gezamenlijk over vrede gaan praten. Alle partijen lieten weten zich coöperatief op te stellen, maar daarmee kwam geen verandering in de situatie die sinds twee dagen bestaat. De Amerikaanse regering heeft laten weten dat de delegaties de kwestie zelf zullen moeten oplossen. (Reuter)

    • Salomon Bouman