Grote Cobra-collectie geveild in Amsterdam

AMSTERDAM, 12 DEC. Een collectie van zestien tekeningen uit 1949 van de kunstenaar Corneille is op een veiling bij Van Gendt Book Auctions in Amsterdam voor ruim 19.000 gulden verkocht.

Corneille was zelf aanwezig bij de eerste van de twee veilingdagen, die een half miljoen gulden opbracht. Samen met werk van alle bij Cobra aangesloten kunstenaars als Appel, Alechinsky, Jorn, Constant, Claus, Brands en Pedersen, maakten deze tekeningen deel uit van de zeer uitgebreide Cobra-bibliotheek van de Utrechtse kunsthandelaar Jan Juffermans.

Een collectie brieven en briefkaarten van Gerard Reve aan Simon en Tiny Carmiggelt die eveneens bij Van Gendt werd geveild, is onverkocht gebleven. Op de eerste inzet van 35.000 gulden werd niet gereageerd. De waarde van de collectie, die compleet moet blijven, was geschat op vijftig- à zeventigduizend gulden. Het merendeel van de brieven zijn eerder, in iets gewijzigde vorm, gepubliceerd in het boek Brieven aan Simon C. 1971-1975, dat in 1982 verscheen.

Bij het Haagse veilinghuis Van Stockum is een zogeheten schrijfboek uit 1630 geveild voor elfduizend gulden. Het was meegegeven aan een vuilnisman ter versteviging van een kartonnen doos. Het boek, Gedichten van verscheijde poëten. Geschreven door eenige liefhebbers der pennen, samengesteld door S. Swaef en H. Lancel, telt 24 fijn gekalligrafeerde pagina's en werd indertijd gebruikt als voorbeeld bij het schrijfonderricht. Het veilinghuis had de waarde geschat op vijftienhonderd gulden.

Bij Christie's in Londen is een collectie spionage- en miniatuurcamera's geveild. In plaats van de verwachte zes ton bracht de verzameling bijna een miljoen gulden op. Per telefoon werd een in een zakhorloge verborgen camera uit eind vorige eeuw verkocht voor ruim ƒ 70.000; een camera vermomd als een pakje Lucky Strike-sigaretten werd eveneens per telefoon verkocht voor bijna ƒ 60.000.

Een eerste druk uit 1817 van de gedichten van John Keats (1795-1821) wordt maandag bij bij Christie's in Londen geveild voor een richtprijs van zevenduizend pond. Een Londense kunstenaar had de dunne dichtbundel met een vaalgrijs kartonnen kaft op een boekemarkt op straat gekocht voor vijf pond. De kaft is oorspronkelijk en de bladzijden zijn nooit losgesneden. De koper vond vijf pond in eerste instantie te veel, maar ging na een week terug om het boekje alsnog te kopen. Hij heeft al eerder een album met Japanse prenten op de markt voor vijf pond gekocht die later voor 9.550 pond werd verkocht.