Giscard stapt over naar fractie van de christen-democraten

STRAATSBURG, 12 DEC. De Franse oud-president Valéry Giscard d'Estaing heeft de liberale fractie in het Europese parlement verlaten om lid te worden van de Europese Volkspartij van de christen-democraten. Met hem maken nog drie Franse liberalen de overstap: de krantenmagnaat Robert Hersant, de generaal b.d.Jeannou Lacaze en Alain Lamasourre, die beschouwd wordt als Giscards rechterhand.

De christen-democratische fractie stemde vanochtend bij handopsteken voor het toetreden van Giscard. De Nederlandse leden stemden tegen. De liberale fractie heeft na de stap van Giscard nog maar 46 leden, maar blijft toch de derde grootste fractie in het Europese parlement. Negen Franse liberalen hebben geweigerd Giscard te volgen, onder wie de opvolger als fractievoorzitter van Giscard, Yves Galand.

Bij de liberalen is grote irritatie ontstaan over de stap van Giscard die de fractie vanochtend uit de Frans pers krant had moeten vernemen. Een jaar geleden stelde Giscard zijn fractie voor om als geheel over te stappen naar de christen-democraten. Voor de Belgische, Nederlandse en Duitse liberalen was een dergelijke stap onbespreekbaar. In Frankrijk werken de liberalen wel samen met de christen-democraten in het UDF. Giscard raakte ook geïsoleerd toen hij in een kranteartikel toelating van minderheden in Frankrijk bond aan het "droit de sang' (letterlijk "bloedrecht'). Alleen diegenen die in Frankrijk zijn geboren zouden er mogen blijven. Daarmee stelde Giscard zich “buiten de liberale consensus”, aldus de liberaal G. de Vries. De fractie distantieerde zich in een verklaring van het artikel van Giscard.

De Vries meent dat de stap van Giscard een “versterking van de cohesie van de liberale groepering” tot gevolg heeft. De Nederlandse leden van de christen-democratische fractie stemden tegen de in hun ogen “overhaaste procedure” waarmee Giscard werd binnengehaald. Zowel liberalen als christen-democraten interpreteren de stap van Giscard als een manoevre ten bate van de Franse binnenlandse politiek. Giscard ziet de christen-democraten als de belangrijkste partij van het midden. De europese volkspartij zou ook een betere machtsbasis zijn om weer een gooi te kunnen doen naar het Franse presidentschap. Binnen de liberale fractie wordt er de nadruk op gelegd dat niet alle Franse leden Giscard hebben gevolgd. De nieuwe fractievoorzitter Yves Galand is voorzitter van de Parti Radical, een van de partijen die samenwerken binnen het UDF. Ook dat zou de betekenis van de stap van Giscard relativeren.

De liberaal De Vries meent dat uit de stap van Giscard geconcludeerd mag worden dat de christen-democraten een sterk rechts accent krijgen en de liberalen zich weer sterker manifesteren als “de partij van het midden”.