Fusie Verenigde Spaarbank en Nutsspaarbank; Spaarbankfusie leidt tot vierde grootste bank

ROTTERDAM, 12 DEC. De Verenigde Spaarbank Groep uit Utrecht wil de Nutsspaarbank uit Den Haag overnemen. Dit hebben beide instellingen vanmorgen meegedeeld.

De nieuwe spaarbank-groep wordt zo groot dat de groep meer dan helft van alle personeelsleden bij spaarbanken in Nederland onder contract krijgt. De nieuwe groep zal na ABN-Amro, Rabo en NMB-Postbank de grootste werkgever in het bankwezen worden met in totaal 4300 personeelsleden.

De Verenigde Spaarbank, die zelf in 1990 onderdeel werd van het Nederlands-Belgische verzekeringsconcern Fortis van Amev en AG, heeft een balanstotaal van ruim 17 miljard gulden en de Nutsspaarbank van 4,9 miljard gulden. Bij VSB werken 3500 mensen, bij de Nutsspaarbank 800.

De Verenigde Spaarbank heeft circa 300 kantoren, voornamelijk in het westen van Nederland. De bank wil een landelijke distributienet opbouwen en werkt ook met tussenpersonen. Dit was de reden dat de spaarbank onlangs samenging met Amev Nederland. Fortis-Bestuurder J.L.M. Bartelds motiveerde het samengaan met: “De klanten willen één vertrouwensman, of het nu een bankkantoor is of een tussenpersoon. Die moeten dan wel alle financiële diensten bieden, een financiële supermarkt.”

De Nutsspaarbank bezit 67 kantoren geconcentreerd in Den Haag. De winst van de Nutsspaarbank is vorig jaar gedrukt door de hoge rentestand en de kosten van het betalingsverkeer. Het nettoresultaat daalde daardoor van 21,1 miljoen gulden tot 11,2 miljoen gulden. Voor dit jaar wordt een verbetering van de nettowinst met circa 40 procent verwacht.

Volgens de beide spaarbanken hebben zij dezelfde strategie op het gebied van financiële dienstverlening. Doordat de werkgebieden van beide partijen geografisch direct op elkaar aansluiten kan een sterke marktpositie in de Randstad ontstaan.

De Verenigde Spaarbank wil dat de Nutsspaarbank een volledige deelneming wordt van de Fortis-dochter,Spaarbank-Holding SBH. Daarmee zou de Nutsspaarbank een zusterinstelling worden van Verenigde Spaarbank, Spaarbank Doetinchem en Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen.