Drs. M.J. Valk (57) is benoemd tot voorzitter van ...

Drs. M.J. Valk (57) is benoemd tot voorzitter van het College voor Arbeidszaken, dat een belangrijke rol speelt bij de CAO-onderhandelingen.

Hij volgt drs. C.J. Meijers op die deze functie vijf jaar heeft bekleed. Valk is algemeen directeur van de christelijke vereniging tot verpleging van langdurig zieken Het Zonnehuis in Utrecht.