Chitine uit schelpen bruikbaar als reinigingsmiddel

Waar lege schelpen al niet goed voor zijn. Onderzoekers van de Queen's Universiteit in Belfast zijn erin geslaagd om op goedkope wijze chitine aan gedroogde schelpen te onttrekken: chitine is het voornaamste bestanddeel van het pantser van schaaldieren en van de cuticula van geleedpotigen.

Het is een mucopolyssacharide, een polymeer die uit lange onvertakte ketens bestaat. De stof is zeer goed bestand tegen chemische agentia en lost zelfs in kokende kaliloog niet op. Daarnaast kan chitine, dat in zuivere toestand week en kleurloos is, allerlei druk- en trekkrachten doorstaan.

Het chitine wordt verkregen door de schelpen te reinigen en te drogen en door ze de behandelen met natriumhydroxide en waterstofchloride. Daardoor kan de stof worden omgezet in een meer bruikbaar produkt, dat zich zeer goed bindt aan opgeloste metaalatomen.

Chitine leent zich hierdoor uitstekend voor de zuivering van afvalwater. Metaalionen komen voor in sulfaten van de papierindustrie, natuurlijke looizuren bij de verwerking van leer en in koper dat wordt gebruikt bij het elektrolytisch bekleden van metaal. Men zou met chitine ook allerlei industriële verwerkingssystemen voor pesticiden, zware metalen en gechloreerde stoffen kunnen reinigen. Ook kunnen met behulp van chitine heel eenvoudig verontreinigingen uit wijn, bier en vruchtendranken worden verwijderd. Men kan er ook folies voor vacuümverpakking van maken. Appels die in chitine worden verpakt blijven wel zes maanden vers. Zaden zouden voortaan beter kunnen worden beschermd tegen schimmels. In de geneeskunde kan chitine worden gebruikt als agens tegen bloedstolling. Binnen twee jaar zal met steun van de Europese Gemeenschap door Queen's Universiteit en Cork Regional College een proeffabriek worden gebouwd.