Bonden akkoord met CAO bij containerbedrijf ECT

ROTTERDAM, 12 DEC. De Vervoersbond FNV heeft ingestemd met een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) met een looptijd van drie jaar bij containeroverslagbedrijf ECT. Vervoersbonden FNV en CNV en het Rotterdamse havenbedrijf bereikten rond middernacht na ruim 12 uur onderhandelen een akkoord over de nieuwe CAO die 1300 werknemers aangaat. Dit hebben bonden en ECT vanmorgen bekend gemaakt.

Het bereikte akkoord over de cao die per 1 april dit jaar ingaat, moet nog aan de leden van de bonden worden voorgelegd. CNV-bestuurder C. van der Knaap heeft de CNV-leden een positief stemadvies gegeven. De leden van de CNV hadden al eerder hun instemming met deze CAO kenbaar gemaakt. P. Gouw van de Vervoersbond FNV stelt zich neutraal op. De leden worden nog voor kerstmis geraadpleegd.

Het overlegresultaat verschilt alleen op immateriële punten van het eindbod dat ECT op 29 november aan de bonden deed. De directie van ECT koppelde daarin de looptijd van drie jaar aan een loonsverhoging van 7,5 procent de komende drie jaar bovenop de jaarlijkse prijscompensatie ECT stelde dat over de materiële kant van de cao niet meer te praten viel.

Het belangrijkste struikelblok voor het FNV was de driejarige looptijd van de CAO. De FNV wilde zich onder meer gezien de sanering van de stukgoeddivisie niet voor zo'n lange periode vastleggen. Bovendien vond de FNV dat een driejarige CAO het streven van de bond naar één CAO voor alle non-bulk werknemers in de haven zou doorkruizen. ECT stelde dat deze CAO juist al vooruit loopt op een gezamelijke CAO voor de werknemers in de container- en stukgoedsector.

Het containeroverslagbedrijf hecht veel waarde aan de flexibele inzet van werknemers. Maatregelen om dat te bereiken, zijn in de immateriële paragrafen van de CAO omschreven. Op een aantal punten is ECT hier tegemoet gekomen aan de wensen van de bonden. De verplichting om op feestdagen te werken is geschrapt. Ook zijn beperkingen geformuleerd wat betreft de inzetbaarheid van medewerkers uit de zogeheten uitzendgroep.

Het Rotterdamse havenbedrijf dat onlangs een lening voor 350 miljoen gulden afsloot voor de bouw van een terminal op de Maasvlakte, verwacht dit jaar een verlies van circa 9 miljoen gulden. In 1993 verwacht het weer winst te maken. Sanering van de verliesgevende stukgoedsector vormt de kern van het reorganisatieplan "Score' dat het havenbedrijf weer gezond moet maken.