800 banen weg bij Campina, in 3 jaar 10 vestigingen dicht

DEN BOSCH, 12 DEC. Bij de zuivelcoöperatie Campina Melkunie verdwijnen de komende jaren bijna 800 arbeidsplaatsen. Binnen drie jaar worden tien van de 27 vestigingen van de coöperatie gesloten, waaronder vijf produktiebedrijven. Dit heeft directievoorzitter mr. W. Overmars gisteren bekendgemaakt. Volgens Overmars kan Campina Melkunie zonder reorganisatie, die al in september werd aangekondigd, niet overleven.

Campina Melkunie kampt met overcapaciteit. Door het weglopen van honderden leden-boeren die ontevreden zijn met de lage melkprijzen die Campina Melkunie biedt en door de vermindering van de Europese melkquota daalt de aanvoer van melk.

De ondernemingsraad van Campina Melkunie en de vakbonden zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de reorganisatieplannen. Campina Melkunie gaat er van uit dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Bij de coöperatie werken circa 6800 mensen, waarvan 800 op tijdelijke basis. Met name de tijdelijke personeelsleden worden getroffen door de reorganisatie. Daarnaast zullen veel vaste werknemers binnen de coöperatie van baan moeten veranderen. Volgens Overmars moet er uiteindelijk voor circa 100 werknemers buiten Campina Melkunie vervangend werk worden gezocht.

Volgend jaar worden het kaasdepot in Bodegraven, de kaasfabriek in Boekel, het distributiecentrum in Middelburg en de boter- en poederfabriek in Gouda gesloten. In 1993 gaan de kaasfabriek in Opmeer, het consumptiemelkbedrijf Dordrecht, het boterverpakkingsbedrijf in Den Bosch en de boter- en poederfabriek in Zevenbergschen Hoek dicht. In 1994 sluiten het distributiecentrum in Amsterdam en de kaasopslag in Alkmaar de poorten.

Daarnaast vervallen op ongeveer tien vestigingen een aantal arbeidsplaatsen als gevolg van de reorganisatie.

De reorganisatie houdt tevens in dat op een aantal bedrijven uitbreiding van de produktie wordt gerealiseerd. Daarmee is een investering van 137 miljoen gulden gemoeid. De sociale kosten van de reorganisatie bedragen 75 miljoen gulden. Aan desinvesteringen gaat nog eens ruim 53 miljoen gulden verloren.

Campina Melkunie boekte vorig jaar een winst van 34,5 miljoen gulden bij een omzet van 4,6 miljard. De verwachte resultaatverbetering zal echter niet voldoende zijn om de melkprijs voor de circa 13.000 aangesloten veehouders te verhogen. Om dat te bewerkstelligen wordt de komende jaren 81 miljoen gulden uit de reserves aangewend. Dit moet ertoe leiden dat de melkprijs volgend jaar met een halve cent per liter verbetert.

Volgens bestuurder M. Pieters van de vakbond Unie BLHP zou het grote aantal banen dat op de tocht komt te staan, een verlaat gevolg kunnen zijn van de fusie in 1989 tussen Campina en de Melkunie. “Bij die fusie werd bedongen dat er tot 1 januari 1993 geen arbeidsplaatsen zouden verdwijnen en dat er geen grote reorganisaties zouden plaatsvinden. Ik sluit niet uit dat het grote aantal iets te maken heeft met die toezegging”. Volgens Pieters is de reorganisatie echter onontkoombaar, om de boeren concurrerende prijzen te kunnen blijven bieden.